Wyjątkowa biżuteria ślubna i ozdoby do włosów - A dream twig | Sklep online
Regulamin sklepu

Regulamin

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin

Adres kontaktowy Sprzedającego – Barbara Falenta, ul. Dembowskiego 4/20, 20-130 Lublin, e-mail: hello@adreamtwig.com

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://adreamtwig.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie

Sprzedający – Barbara Falenta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A dream twig - Wedding Accessories Barbara Falenta, ul. Wyżynna 20/21, 20-560 Lublin, NIP: 7121107456 , REGON: 060397137, e-mail: hello@adreamtwig.com, telefon: 573 439 909, nr rachunku bankowego: 83 2490 0005 0000 4000 9208 3169 Barbara Falenta, Alior Bank

Umowa – umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie Regulaminu

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

§2. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 1. Miejsce wydania Produktu Kupującemu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w szczególności w postaci potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf lub linku do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.
 2. W Sklepie mogą być organizowane promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedający, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu.
 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegają na:
 2. umożliwieniu zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie,
 3. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie,
 4. umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez przesłanie Kupującemu na jego prośbę oferty indywidualnej.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia zakładając Konto. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w sklepie.
 6. Przed utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na Adres kontaktowy Sprzedającego.
 7. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 8. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na Adres kontaktowy Sprzedającego.
 10. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§4. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wykonywane ręcznie, w związku z czym mogą się od siebie różnić.
 1. Kolory Produktów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora
 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie Produktu do Koszyka;
 1. wybór rodzaju dostawy;
 1. wybór rodzaju płatności;
 1. wybór miejsca wydania rzeczy;
 1. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności: płatność przy odbiorze, tradycyjny przelew bankowy na podane konto, przelewy online, karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie, Zamówienie może zostać anulowane.
 1. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 1. Realizacja Zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy:
 • Kurierem DPD po przedpłacie
 • Kurierem DPD za pobraniem
 • Paczkomat Inpost po przedpłacie
 • Wysyłka zagraniczna – ustalana indywidualnie z klientem
 • Odbiór osobisty – ustalany indywidualnie z klientem
 1. Wysłanie Przedmiotu następuje w terminie określonym w Sklepie.
 2. W sezonie ślubnym, w przypadku zamówienia więcej produktów, niż 1 czas realizacji może ulec przedłużeniu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące Produktów zamieszczone na stronie Sklepu, kierowane do odbiorców i potencjalnych Kupujących, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania zakupy przez Kupującego w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W trosce o zadowolenie Kupujących, Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a większość Produktów znajdujących się w ofercie była dostępna we wskazanych terminach. Sprzedający poinformuje Kupującego o ewentualnych zmianach dotyczących dostępności Produktów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przed potwierdzeniem przyjęcia złożonego Zamówienia. W takim przypadku Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 5. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o przesłanie oferty indywidualnej dotyczącej stworzenia Produktu, który nie jest dostępny w Sklepie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem fanpage: www.facebook.com/ADreamTwig, e-maila: hello@adreamtwig.com lub nr tel.: 573 439 909.
 6. W odpowiedzi Sprzedający może poprosić o doprecyzowanie zapytania.
 7. Sprzedający prześle swoją ofertę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Kupującego wszystkich informacji niezbędnych do jej stworzenia. W ofercie Sprzedający informuje czy jest w stanie wykonać dane Zamówienie i w jakim terminie oraz jaka będzie cena Produktu i koszt wysyłki. Jednocześnie Sprzedający przesyła Regulamin i Politykę prywatności z prośbą o zapoznanie się i potwierdzenie akceptacji.
 8. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, Kupujący przesyła do Sprzedającego wiadomość zwrotną, w której w sposób jednoznaczny stwierdza, że akceptuje ofertę, Regulamin i Politykę prywatności oraz wskazuje adres dostawy. Następnie Sprzedający w wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego potwierdza przyjęcie Zamówienia i wskazuje numer rachunku bankowego do zapłaty za Zamówienie.
 9. Sprzedający przystępuje do wytwarzania Produktu po wpłynięciu wpłaty na jego rachunek bankowy i od tego dnia liczony jest czas realizacji Zamówienia.
 10. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Kupującego oferty przesłanej przez Sprzedającego na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Akceptacja oferty jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i powstaniem obowiązku zapłaty za zamówiony Produkt.

§5. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 1. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 1. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Kupujący nie może odstąpić od umowy i zwrócić Produktu, jeżeli Produkt został wykonany na jego indywidualne zamówienie;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§6. Rękojmia

 1. Sprzedający, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Konsumentów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych.
 1. Rzecz może zostać uznana za wadliwą w szczególności, jeśli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może zażądać obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na Adres kontaktowy Sprzedającego.
 1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 1. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§7. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy wskazane w § 5 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące rękojmi wskazane w § 6 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sytuacji, w której w czasie składania Zamówienia podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Kupujący nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 3. Kupujący niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedającemu odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy).

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności Sprzedającego dostępnej na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności /upload/polityka-prywatnosci.pdf

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu i jego nazwy, a także do zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji danego Zamówienia.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://adreamtwig.com/regulamin-sklepu). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w szczególności w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającego a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik - Wzór formularza odstąpienia od umowy.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2021r.


Załącznik

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu:     A dream twig – Wedding Accessories, 

                                   Dembowskiego 4/20

                                   20-130 Lubllin

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………

Data otrzymania produktu: ………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Nr konta do zwrotu:

……………………………………………………………………………………..

 

 

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium